@ ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่ สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส @

 สถิติลักษณะอากาศนราธิวาส
ประจำปี2539-2550


- กราฟแท่งประจำปี2539-2550

 
หนังสือพิมพ
สถานีโทรทัศน์
3 : 5 : 7 : 9 : V.TV : UBC : Nation
ค้นหาข้อมูล
สาระความรู้ IT
IT- guides pantip SE-ED Thaiware
หน่วยงานราชการในจังหวัด
Link น่าสนใจ

กรมอุทกศาศตร์
พจนานุกรมออนไลน์
เช็คข่าวแผ่นดินไหว ทั่วโลก
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
ศูนย์ภัยภิบัติแห่งชาต
ฉก.นราธิวาส   
มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สำนักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์
 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ
ศูนย์วิจัยภัยธรรมชาติ  ม.รังสิต
คลังข้อมูลสภาพน้ำ 
กรมชล ดอทคอม
        บริหารบุคคลยุคไอที     
สถานการณ์ไฟป่า
สำนักฝนหลวงฯ
เรดาร์ตรวจอากาศ  Malaysia
เรดาร์ตรวจอากาศ สิงค์โปร์


    


           

  ลักษณะอากาศประจำวัน
                     สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส

                      
                  ภาพเรดาร์ฯ นราธิวาส เวลาล่าสุด  

  
   พยากรณ์อากาศประจำวัน
   ลักษณะอากาศปัจจุบัน 
  พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า
   คาดหมายลักษณะอากาศรายเดือน

   พยากรณ์อากาศเส้นทางบิน
     (บริเวณจังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี)
      
       ดาวโหลด แบบฟอร์ม ขอข้อมูลอุตุนิยมวิทยา  
   
พยากรณ์อากาศ ล่วงหน้า 3 เดือน     
      ฉบับล่าสุด 
   ดวงอาทิตย์-ดวงจันทร์(นราธิวาส)ขึ้น-ตก 2554  
   ระดับน้ำปากน้ำนราธิวาส ขึ้น-ลง 2554 
 
   กองข่าวอากาศ  ทหารอากาศ  

  ติดตามสถานณ์การน้ำ

      @@ พื้นที่ เฝ้าระวัง น้ำท่วม และ ภัยแล้ง จังหวัดนราธิวาส @@
      
       
คาดหมาย อากาศร้อน ประเทศไทย 2554 / คาดหมายฤดูฝน 2554 
     : ปริมาณน้ำฝนรายวันประจำเดือน  กรกฎาคม   2554  ปริมาณน้ำฝน 2554  
     : สถานการณ์น้ำฝน รายวัน
     : สถานการณ์น้ำฝน  รายสัปดาห์
     : ระบบโทรมาตร ลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส 
     :
รายงานสถานการ์น้ำ ล่าสุด

  ระดับน้ำ แม่น้ำสุโหงโก-ลก
 
   ระดับน้ำ แม่น้ำปัตตานี 

      
     อากาศนราธิวาส  วันนี้ (กรมอุตุนิยมวิทยา)
     : อากาศนราธิวาส ,Td วันนี้  (Euronews.Net)
     : อากาสนราธิวาส  วันนี้ (IngLoInfo.com)
     : อากาศนราธิวาส  วันนี้ (Weather Yahoo.com)
     
: อากาศนราธิวาส  วันนี้ (Wunderground.com)
     
อากาศนราธิวาส  วันนี้ (Weather.com)
     คำเตือนกรมอุตุนิยมวิทยา  ฉบับล่าสุด  
  คุณภาพอากาศ จังหวัดนราธิวาส

 
 

ภาพกิจกรรมสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส 


  ศอ.สงขลาตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
     
เพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจ ข้าราชการ   พนักงานเหมาจ่าย       และ ครอบครัว  

  สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส ร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
     ของข้าราชการชายแดนใต้ฯ โดย ศอ.บต. ณ ม.เชียงใหม
   
      
  

                            กิจกรรมอื่น ๆ 
                                                                     


**********
สามารถขอข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาได้โดยแจ้ง
ซื่อ - ที่อยู่ของท่าน ผ่านทาง E-mail
s48583@metnet.tmd.go.th
http://www.facebook.com/metnara
Weathernarathiwat@Gmail.com

 
ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา
ติดตาม เฝ้าระวังปรากฎการณ์ ลานีญา         หยุด! ภาวะโลกร้อน
 
กรงนกกรงหัวจุก
มีความสวยงาม มั่นคงแข็งแรง และเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม (OTOP)
สั่งซื้อ : 14 หมู่ 1 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150 ติดต่อ : นายอับดุลเลาะ หะยีมะตะโล

ข้าวซ้อมมือ
ผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ มีสารอาหารและวิตามินมากมาย มีประโยชน์ต่อร่างกาย ป้องกันโรคเหน็บชา เม็ดข้าวสวย มีกลิ่นหอม หุงขึ้นหม้อ มีจำหน่าย 2 พันธุ์ คือ พันธุ์กระดังงา และพันธุ์สังหยด
สั่งซื้อ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกอิฐ - โคกใน หมู่ 2 บ้านโคกอิฐ - โคกใน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 ติดต่อ : นางเพ็ญ ดำกระเด็น โทร : 073 671482
ข้าวเกรียบปลา
ข้าวเกรียบปลาบ้านใหม่กรอบ อร่อย และเป็นสินค้าที่มีแคลเซียมสูง มีไขมันน้อยจึงเหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย
สั่งซื้อ : กลุ่มข้าวเกรียบปลาบ้านใหม่ 38/1 หมู่ 5 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 ติดต่อ : นายอาหรีม สอระมัน โทร :010956477 , 06 9603682
ชาส้มแขก
น้ำส้มแขกตากแห้งมาอบแล้วนำไปบด ใส่ถุงชา (วิธีรับประทาน นำซองชาส้มแขกมาแช่น้ำร้อน หรือน้ำอุ่น แล้วดื่ม สรรพคุณ ช่วยระบาย เสริมวิตามินซี ลดไขมัน ป้องกัน และแก้โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด)
สั้งซื้อ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่อนพัฒนา 125 หมู่ 2 บ้านร่อน ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130 ติดต่อ : นางประทุมทิพย์ ขวัญดี โทร : 073 671482
กระป๋าผ้าบาติก
ลาดลายสวยงาม มีความคงทน
สั่งซื้อ : กลุ่มศูนย์หัตถกรรมผ้าบาติก และวัฒนธรรมภาคใต้ 356/3 หมู่ 1 บ้านอ่าวมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 ติดต่อ : นางมีนะ หะยีกะจิ โทร :01 8984571 , 01 7381957
 
 
Free Web Counter
สถานีีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส ถ.ภูผาภักดี ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร 073-511732,514674 โทร/โทรสาร 073-511234